Keyfiyyətli təhsil almaq sizin də haqqınızdır !
  • E-mail ünvanı
    info@nobelschool.edu.az
  • Telefon
    + 994 55 758-20-59

Ev tapşırıqlarının həllinə izahlı dəstək

Məktəbdən evə verilən tapşırıqların dərindən izahı və mənimsədilməsi!

5,6,7,8 - ci siniflər üçün Təkmilləşmə hazırlığı

Ali məktəbə hazırlıqda möhkəm zəminin hazırlanması!