Keyfiyyətli təhsil almaq sizin də haqqınızdır ! 

Şagirdin adı, soyadı Topladığı bal Nəticəsi
Hüseyn Hüseynov 500 Müsbət
Hüseyn Hüseynov 500 Müsbət
Hüseyn Hüseynov 500 Müsbət
Hüseyn Hüseynov 500 Müsbət
Hüseyn Hüseynov 500 Müsbət
Hüseyn Hüseynov 500 Müsbət
Hüseyn Hüseynov 500 Müsbət
Hüseyn Hüseynov 500 Müsbət
Hüseyn Hüseynov 500 Müsbət