Keyfiyyətli təhsil almaq sizin də haqqınızdır !

3-4 yaşlı uşaqlar üçün Erkən inkişaf proqramı

Erkən inkişaf proqramı 3-4 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Tədris proqramı peşəkar müəllim heyəti tərəfindən Azərbaycan və Rus bölmələri üzrə keçirilir. Bu proqram sizin övladlarınızın yaradıcılıq qabiliyyətinin, özlərini idarəetmə bacarığının artmasına və kiçik motorikasının inkişafına təsir göstərəcək. Dərs saatları ərzində övladınıza məktəbəqədər hazırlıq proqramının sadələşmiş forması keçirilir. Övladınızın erkən inkişaf proqramına qoşulmasının üstün cəhəti odur ki, sinifdə davranış qaydalarını mənimsəmiş olur, məktəbə hazırlıq dövrünə müvəffəqiyyətlə addımlayır.

Tədris müddətində keçirilən dərslər:

  • Ana dili və nitqin inkişafı;
  • Ətraf aləmlə tanışlıq (dünyagörüşü, əxlaq qaydaları, gigiyena qaydaları, tariximiz, himnimiz, gerbimiz və s.);
  • Əlifba və yazı vərdişləri;
  • Riyaziyyat və məntiqi təfəkkürün inkişafı;
  • İngilis dili;
  • Rəsm;
  • Quraşdırma və aplikasiya (konstruksiya, yapma və s.);
  • Musiqi;
  • Fiziki tərbiyə;
  • İntellektual oyunlar.

Buna əlavə olaraq, uşaqlar hər ay ərzində bir dəfə ÖDƏNİŞSİZ olaraq psixoloji konsultasiya edilir ki, bu da öz növbəsində uşaqlarda psixi proseslərin inkişafı, diqqət, yaddaş, qavrayış, təfəkkür, təxəyyül və nitq kimi vacib prosesləri nəzarətdə saxlamağa imkan verir.

Eyni zamanda 3 aydan bir keçirilən sınaq imtahanları vasitəsilə uşaqlarımızın inkişaf tempinin izlənilməsi həyata keçirilir və ehtiyac olarsa, dərslər yenidən təkrar olunur.

Tədris proqramını tam müvəffəqiyyətlə bitirən uşaqlar sertifikatla təltif olunur və bu sertifikatla ölkə ərazisində istənilən orta məktəbə qəbul olmaq şansı qazanır.

1 qrupda maximum – 10 uşaq olur.

Dərslər həftədə hər gün  2 saat olmaqla, 3 gün keçirilir.

Erkən inkişaf proqramı ödənişli əsaslarla həyata keçirilir.

Proqram və qiymətlər haqqında daha dəqiq məlumat almaq üçün Nobel School Təhsil Mərkəzində Qeydiyyat şöbəsinə yaxınlaşmaq lazımdır.