Keyfiyyətli təhsil almaq sizin də haqqınızdır !

Menar-Mental Aritmetika

Mental Aritmetika ( MENAR )

Mental Aritmetika uşaqların zehnini inkişaf etdirən bir proqramdır. Dünyanın bir çox ölkəsində sürətli şəkildə yayılan bu proqram son dövrlər Azərbaycanda da geniş yayılmaqdadır. Bu proqramın əsas üstün cəhəti övladınızın zəka qabiliyyətinin, məntiqi təfəkkürürnün  inkişafı və riyazi hesablama bacarığının artmasıdır. Riyazi əməllər olan  toplama, çıxma, vurma , bölmə və başqa əməliyyatların bir neçə saniyədə zəkada gerçəkləşməsi yalnız bu proqramı öyrənmək və tətbiq etməklə mümkündür.
Tədris mərkəzimizdə bu proqramın tədrisi  5-12 yaş uşaqlar üçün tətbiq edilir. Proqramın mükəmməl şəkildə dərk edilməsi üçün ümumilikdə 2 il tələb olunur. 1 il ərzində toplama və çıxma, 2-ci il isə vurma və bölmə əməliyyatları tədris olunur. Tədris peşakar müəllimlər tərəfindən həyata keçirilir. Kursu uğurla bitirənlərə sertifikat verilir.

Mental Aritmetik proqramının övladlarınıza xeyri:

·         Sürətli və dəqiq şəkildə hesablama bacarığının artması;

·         Riyazi  təfəkkürün inkişafı;

·         Yaddaşın və qavramanın güclənməsinə köməklik;

·         Beyinin sağ və sol yarımkürələrinin inkişaf etməsi;

·         Özünə inam və yaradıcılıq qabiliyyətinin güclənməsi :

·         Məntiqi təfəkkürün inkişafı və sərbəst qərarlar verərək , problemi həll etmək qabiliyyətinin formalaşması.

Dəsrlər 1 qrupda maksimim 10 şagird olmaqla həftədə 2 dəfə 2 saat olaraq - Rus və Azərbaycan bölməsi üzrə aparılır. ( fərqli dərs cədvəlinin tətbiq edilməsi də mümkündür )

Proqram və qiymətlər haqqında daha dəqiq məlumat almaq üçün Nobel School Təhsil Mərkəzində Qeydiyyat şöbəsinə yaxınlaşmaq lazımdır.